חיפויים אקוסטיים מעץ

תקרות פח מחורר

תקרת כוורת

תקרת למלות פח/ אלומניום

תקרת הוק און מחורר

תקרות מתכת מחוררות PERFORATAD

עיצוב אקוסטי פנגולין

תקרת כוורת PET

תקרות למלות

הוק און corridor

למלות PET